• Zavolejte nám: +420 722 979 737
  • E-mail: info@pleu.cz
  • Otevírací doba: 08:00-17:00
    • Čeština
    • English
la azitromicina se prescribe para la neumonía €30.21

Vlastnosti fotluminiscenčích pigmentů.

  • Úvod
  • /
  • Vlastnosti fotluminiscenčích pigmentů.

Obecné informace a vlastnosti fotluminiscenčích pigmentů.

Obecně u fotoluminiscenčních pigmentů (svítícího prášku) platí tyto zásady:

Svítící pigmenty nejsou rozpustné, proto uvádíme u fotoluminiscenčních pigmentů velikosti zrn (velikost částic, hrubost svítícího prášku).

Větší zrnitost fotoluminiscenčního pigmentu má větší svítivost ale horší homogenitu (rozprostření v daném materiálu).

Jemnější zrnitosti mají dobré rozprostření v materiálech, tudíž plocha materiálu bude svítit celistvěji než u hrubších zrn.

Fotoluminiscenční pigment je schopen odolat teplotám do 500°C

Hrubé fotoluminiscenční pigmenty –  fotoluminiscenční písky jsou vhodné do skla, především do procesu slinování a obalování. Po dobu cca 30 minut je fotoluminiscenční písek schopen odolat teplotám až 1250°C.

Fotoluminiscenční písek nesmí být mechanicky upravován (mletí, drcení, atd.) z důvodu negativního vlivu na fotoluminiscenční vlastnosti.

Fotoluminiscenční pigmenty jsou zdravotně nezávadné / skladujte v suchu.

svítící prášek